Vergoedingen

Het is de patiënts verantwoordelijkheid om te weten of de tandheelkundige behandeling binnen de vergoeding van de verzekering valt.

Veel informatie over de verschillende zorgverzekeraars en hun vergoedingen kunt u vinden op internet.

Deze websites geven u een duidelijker overzicht:

ZORGVERZEKERINGWIJZER

INDEPENDER

Deze informatie dient hoogstens als leidraad.

Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie ook correct is, het is altijd aan te raden dit te verifiëren bij uw verzekeraar.